1. Zasebnim in javnim investitorjem nudimo storitve inženiringa od priprave projektne dokumentacije do tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja
  2. Izdelava projektne dokumentacije od idejne zasnove do projekta za izvedbo z vsemi potrebnimi elaborati (idejna zasnova IDZ, idejni projekt IDP, projekt za gradbeno dovoljenje PGD, projekt za izvedbo PZI in projekt izvedenih del PID)
  3. Ocenjevanje nepremičnin in sodno izvedeništvo za gradbeno stroko
  4. Nadzor visokih in nizkih gradenj
  5. Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacije, vodovode in ceste – nizke gradnje
  6. Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjske objekte, industrijske objekte, obrtno-poslovne objekte, zunanje ureditve in inženirske objekte
  7. Izdelava projektne dokumentacije za sanacije, rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov
  8. Izrisi projektov v 2D in 3D prikazu
  9. Izris načrtov notranje opreme in arhitekturno svetovanje