Leta 1991 je bilo ustanovljeno podjetje PINO d.o.o., registrirano za projektiranje in ocenjevanje nepremičnin, inženiring v gradbeništvu, nadzor in strokovno vodenje pri graditvi objektov.

Podjetje trenutno zaposluje sedem redno zaposlenih.

Lastnik, direktor in odgovorni vodja projektov je od začetka ustanovitve Jože Poglajen.


EKIPA

ODGOVORNI PROJEKTANT 

Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gradb.


PROJEKTANTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Maja Sakač Rožmanec, dipl.inž.gradb.

Miha Tomažič, mag.inž.gradb.


PROJEKTANT ARHITEKTURE 

Jan Poglajen, univ.dipl.inž.arh.


PROJEKTANT STROJNIH INŠTALACIJ

Aleksander Višnikar, stroj.tehn.


TAJNIŠTVO IN TEHNIČNA POMOČ

Mirjana Merzelj

Karmen Poglajen